Moet ik gin in de vriezer bewaren?

Zodra gedistilleerde dranken worden geopend, reageert de inhoud met zuurstof en verandert deze dus tijdens het bewaren. De oxidatieprocessen hebben niet zozeer invloed op het alcoholgehalte als wel op de smaak en kunnen worden versneld door een verhoogde buitentemperatuur. Warmte bevordert dus de oxidatieprocessen in de fles, d.w.z. dat de inhoud van de fles bij een hogere temperatuur sneller reageert met zuurstof. Dus eigenlijk is koel bewaren van de gin voordelig.

Maar ook alleen eigenlijk, want het gaat hier meer om een theoretisch probleem, aangezien smaakveranderingen bij geopende flessen pas na vele maanden of zelfs jaren optreden. Het bewaren van gin in het vriesvak staat veel meer haaks op het genieten van het product, want juist gin van hoge kwaliteit is een veelzijdige, qua smaak uitgebalanceerde sterkedrank met fijne aromatische nuances die niet meer kunnen worden waargenomen als de drank te sterk wordt afgekoeld.

Temperatuur versus smaak

In het algemeen is de algemene indruk van levensmiddelen het resultaat van informatie die de smaakzin via receptoren op de tong en de reukzin aan de hersenen doorgeven. De tong herkent daarbij ten minste vijf smaakkwaliteiten (bitter, zoet, zuur, zout, umami), die bij verschillende temperaturen sterker of zwakker worden waargenomen. Bittere stoffen, bijvoorbeeld, worden meer waargenomen bij koelere temperaturen, terwijl zuur de smaakindruk meer beïnvloedt bij warmere temperaturen. Ook op de reukzin heeft de temperatuur invloed. Hoe warmer een vloeistof is, hoe vluchtiger de ingrediënten zijn en hoe sterker we de geur ervan waarnemen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de pure alcohol zelf. Voor goede gedistilleerde dranken en dus ook voor gin van hoge kwaliteit wordt aanbevolen de flessen te bewaren bij een temperatuur van ca. 10 graden Celsius dan wel kamertemperatuur. De flessen dienen rechtop te worden bewaard, beschermd tegen zonlicht en goed afgesloten. Hierdoor kunnen de aromatische nuances direct worden ervaren, maar worden ook verdampingsprocessen en smaakveranderingen tegengegaan. Het beste is en blijft natuurlijk snel opdrinken (persoonlijke noot ;)

Wanneer bevriest sterkedrank eigenlijk?

Een ander probleem bij het bewaren van sterkedrank in het vriesvak is het risico dat de flessen bevriezen en barsten. Of en wanneer een alcoholhoudende drank bevriest, wordt bepaald door de verhouding tussen water en ethanol. In de handel verkrijgbare diepvriezers koelen tot ongeveer -18 graden Celsius. Voor pure alcohol, met een vriespunt van -114 graden Celsius, dus helemaal niet gevaarlijk. Gedistilleerde dranken zijn echter altijd zogenaamde water-ethanolmengsels en van water is bekend dat het bevriest bij 0 graden Celsius. Het vriespunt van gedistilleerde dranken wordt dus bepaald door de respectieve verhouding tussen de twee: hoe hoger het ethanolgehalte, hoe lager het vriespunt van de vloeistof. Hoe hoger het watergehalte in de drank, hoe eerder deze zal bevriezen. Deze verhouding wordt uitgedrukt als volumepercentage en kan dienen als richtlijn voor het respectieve vriespunt. Vrij gemakkelijk.

Vriespunt
van de mix
Alcohol in g op 100g water
Vol.-proc.
van de alcohol
– 0,5° 1,32 1,6
– 1,0 2,65 3,2
– 1,5 3,97 4,8
– 2,0 5,50 6,3
– 2,5 6,62 7,8
– 3,0 7,95 9,2
– 3,5 9,27 10,6
– 4,0 10,60 11,8
– 4,5 11,90 13,1
– 5,0 13,00 14,2
– 6,0 15,30 16,4
– 7,0 17,80 18,7
– 8,0 19,80 20,4
– 9° 21,9 21,9
– 10 23,6 23,3
– 12 27,6 26,4
– 14 31,3 29,1
– 16 35,1 31,3
– 18 39,0 33,8
– 20 42,8 36,1
– 22 46,6 38,3
– 24 50,6 40,0
– 26 54,8 41,6
– 28 59,2 43,7
– 30 64,6 46,2
– 32 70,0 47,9.

Volgens F. M. Raoult (Comptes rendus, 1880 Bd. 90 blz. 865)

Als men alcoholische dranken in het vriesvak legt, zet het water in het mengsel uit tijdens het vriesproces, waardoor het meer ruimte inneemt en de fles kan breken. Maar maak je geen zorgen: onze Siegfried bevriest pas bij -25 graden Celsius. Je loopt dus meestal geen risico om de scherven van een geweldige fles gin te moeten oprapen. Voor de volledigheid moet echter worden gezegd dat veel (industriële) gins een alcoholgehalte hebben van slechts 37,5% vol. (=wettelijk minimum) en dus zeker een armageddon in het vriesvak kunnen veroorzaken.

Maar natuurlijk geldt het motto: doe wat je vooral zelf prettig vindt ;)